SEPTEMBRE

MERCREDI 23.09 - 12h à 22h

JEUDI 24.09 - 9h à 17h et 18h à 22h

VENDREDI 25.09 - 9h à 17h et 18h à 22h

SAMEDI 26.09 - 9h à 17h et 18h à 22h

DIMANCHE 27.09 - 9h à 17h et 18h à 22h

OCTOBRE

MERCREDI 21.10 - 12h à 22h

JEUDI 22.10 - 9h à 17h et 18h à 22h

VENDREDI 23.10 - 9h à 17h et 18h à 22h

SAMEDI 24.10 - 9h à 17h et 18h à 22h

DIMANCHE 25.10 - 9h à 17h et 18h à 22h

NOVEMBRE

JEUDI 19.11 - 9h à 17h et 18h à 22h

VENDREDI 20.11 - 9h à 17h et 18h à 22h

SAMEDI 21.11 - 9h à 17h et 18h à 22h

DIMANCHE 22.11 - 9h à 17h et 18h à 22h

DÉCEMBRE

JEUDI 03.12 - 9h à 17h et 18h à 22h

VENDREDI 04.12 - 9h à 17h et 18h à 22h

SAMEDI 05.12 - 9h à 17h et 18h à 22h

DIMANCHE 06.12 - 9h à 17h et 18h à 22h